Terugblik

De tweede Missie.NU-dag van Unie en ABC op vrijdag 29 september 2017 in Ede vormde voor de circa 125 aanwezigen een zoektocht naar een hechtere verbinding tussen kerk en wereld. De ochtend stond in het teken van de vraag in welke wereld wij leven en hoe we beter kunnen leren luisteren naar de cultuur, terwijl in de middag gezocht werd naar woorden en vormen van goed nieuws anno 2017. Miranda Klaver, religieonderzoeker aan de Vrije Universiteit met als specialisme charismatische groepen, ging in op de mediatisering van de cultuur en de diepe invloed van de sociale media op kerk en geloof. In workshops werd vervolgens stilgestaan bij de vragen en uitdagingen die we tegenkomen in films, muziek, kunst en de jeugdcultuur. Gert-Jan Roest, voormalig voorganger van Via Nova in Amsterdam en docent missiologie aan de TU Kampen, presenteerde in de middaglezing zeven stellingen, waarin hij het belang benadrukte van het echt onbevangen luisteren naar en leren van de niet-christelijke cultuur, ook al schudt dit aan je eigen fundamenten. Met een variant op Jezus’ woord om je leven te verliezen omwille van het Evangelie, daagde hij de aanwezigen uit om bereid te zijn het eigen geloof en de invulling daarvan te verliezen omwille van het Evangelie.

Samen in missie

Unie & ABC


De ABC-gemeenten en Unie van Baptistengemeenten in Nederland zijn gezamenlijk initiatiefnemer van MISSIE.NU. Waarom we dat samen doen?

Vorige editie's


© MISSIE.NU - Een initiatief van ABC Gemeenten en Unie van Baptistengemeenten in Nederland. Alle rechten voorbehouden. Gegevens die via deze website worden ingestuurd worden beschermd via SSL.