Inspiratiedag voor
kerkelijk leiders...en jou!

Sprekers

Stefan Paas

Stefan Paas

Wanneer Stefan in Amsterdam wordt geconfronteerd met een samenleving waar geloof geen enkele rol van betekenis speelt, stelt hij zichzelf de vraag "Hoe nu verder?"

Rocco Rausch

Rocco Rausch

Rocco is een jongen van de Haagse straat. Als jong-volwassene werkt hij in de erotica-brance, tot hij in 2000 radicaal tot geloof komt...

Vooraf inlezen...

Vreemdelingen & Priesters
The Missional Leader
Nieuw!

Workshops

 • Daniel Chan
 • Jan Wolsheimer
 • Oeds Blok
 • André Huiting
 • Daniel Chan

  Daniël Chan was werkzaam in de IT, toen hij actief werd bij Tyndale Theological Seminary in Badhoevedorp. Hij volgde hier uiteindelijk ook zijn studie en is momenteel actief in de kerkplant Citykerk Amsterdam. Als kerkstichter pionieren in een seculiere stad als Amsterdam heeft bij Daniel de nodige theologische vragen en inzichten opgeroepen over kerk, zending en spiritualiteit. Zijn bevindingen zijn in verschillende blogs terug te lezen. De titel van zijn workshop luidt:

  Zoeken naar nieuwe vormen van community
 • Jan Wolsheimer

  Jan Wolsheimer was aanvankelijk beroepsmilitair bij de luchtmacht en werkte daarna negen jaar bij een telecomprovider. Tijdens deze periode studeerde hij theologie en werd in 2005 beroepen als voorganger van de CAMA Parousia in Woerden. Sinds 2003 schrijft hij regelmatig blogs. Jan omschrijft zichzelf als wereldverbeteraar die de missie van God als centraal thema in de Bijbel leest. Ook was hij erg enthousiast over 'Vreemdelingen en Priesters' van Stefan Paas, waarover hij dit artikel schreef. Hij stelt hierbij de vraag naar een achtste hoofdstuk van dit boek, wat de titel is geworden van zijn workshop:

  Het achtste hoofdstuk van Paas: Priesterkerk in de praktijk.
 • Oeds Blok

  Oeds Blok studeerde aan de TU Kampen en was daarna voor 14 jaar actief als voorganger van de Baptistengemeente Amersfoort. Sinds 2012 experimenteert hij met een buurtkerk in de volkswijk Soesterkwartier. Bij de Unie van Baptistengemeenten en het netwerk Urban Expression coacht hij pioniers. Daarnaast is hij werkzaam bij de Christelijke Hogeschool Ede voor het vak 'gemeentestichting' en is hij actief in de minor 'missionaire presentie'De titel van zijn workshop luidt dan ook:

  Praktijken van pionieren: Wat kunnen we leren van experimenten aan de rand van de kerk?
 • André Huiting

  André Huiting groeide op in de bakermat van het Baptisme in Nederland. Wanneer hij op zijn 20e een radicale ommekeer meemaakt in zijn leven, pakt hijna zijn studie bedrijfseconomie een studie theologie op aan de ETF te Leuven en het Baptisten Seminarium. Hij diende vervolgens in Utrecht de Rank en was betrokken bij een kerkplant van Crossroads International Church in Utrecht. Inmiddels is hij voorganger in de Baptistengemeente Amersfoort, waar hij direct te maken heeft met gemeentestichtende initiatieven. Spannende vraag is natuurlijk: Hoe verhouden die zich tot bestaande gemeenten? De titel van zijn workshop luidt dan ook:

  Werken met missionaire groepen en gemeentestichtende initiatieven: De rol en verantwoordelijkheid van de zendende gemeente
 • Daniel Chan
 • Jan Wolsheimer
 • Oeds Blok
 • André Huiting
 • MISSIE.NU

Missie. Juist nu.

Op 30 september 2016 organiseren we als ABC-gemeenten en de Unie van Baptistengemeenten een landelijke inspiratiedag voor voorgangers, leiders en oudsten rondom het thema: MISSIE.NU. Tijdens deze dag willen we elkaar inspireren, gedachten en ideeën uitwisselen en samen nadenken over onze rol in een samenleving waarin geloven zeker niet vanzelfsprekend is. In de laatste jaren is veel gepubliceerd en gedacht over de toekomst van lokale geloofsgemeenschappen. Veel auteurs en denkers concluderen dat veel bestaande kerken gekenmerkt worden door een naar binnen gekeerd karakter. Tegelijk merken we veel energie in bestaande gemeente en hoopvolle initiatieven van gemeentestichting die kerkmuren overstijgen. We ervaren een zekere urgentie om hierover ook gezamenlijk van gedachten te wisselen, elkaar op te bouwen en elkaar te inspireren. Daarom deze landelijke inspiratiedag: MISSIE.NU. Zorg dat je erbij bent!