Open voor de ANDER

Ontmoeten als missionaire uitdaging

2 november 2019
Missiecentrum De Wegwijzer, Almere

Een dag vol inspiratie over 4 uitdagende vragen


Hoe opent onze identiteit ‘in Christus’ ons voor de ander?


Hoe leren we over God als de Ander in ontmoeting met de ander als beeld van God?


Hoe ontdekken we wat het goede nieuws van Jezus is in de ontmoeting met de ander?


Hoe creëren we praktijken van ontmoeting in het dagelijks leven, persoonlijk en als plaatselijke kerk?


Hoofdspreker Missie.nu 2019

Jan Wolsheimer

Ontmoeten: mooi én bedreigend

In Missie.nu leren wij samen als volgelingen van Christus wat het in onze tijd betekent om deel te zijn van Gods missie in de wereld. De geschiedenis van de zending heeft in de twintigste eeuw een beweging gemaakt van expansie naar ontmoeting. De ander ontmoeten die anders is dan jijzelf, anders leeft, anders gelooft, is mooi en spannend. Onbewust kan het ontmoeten van de ander ook voelen als een bedreiging van wie je zelf bent.

We zien dat diverse groepen in de samenleving vaak op afstand blijven van elkaar en vanaf een afstandje ook vaak een beeld hebben van elkaar. Rijk-arm, Nederlands-buitenlands, gelovig-niet gelovig, christen-moslim. We willen nagaan hoe God zelf zich in de schepping en in het leven van Jezus opent voor de ander, de mens, zelfs voor de vijandige ander.

Ontmoeten: mogelijk in Christus

Hoe kunnen wij vandaag ‘in Christus’ onze identiteit vinden als mens en daardoor ook vertrouwen laten groeien om ons te durven openen voor de ander? Hoe kunnen wij zo in ontmoeting met de ander als beeld van God een ontvanger zijn en er voor open staan om door de ander iets te leren over God als de Ander?

Hoe kunnen wij in de ontmoeting met de ander met hulp van de Heilige Geest ontdekken wat het goede nieuws van Jezus is, op dat moment, op die plaats? Welke keuzes kunnen en willen wij maken voor praktijken van ontmoeting in het dagelijks leven, persoonlijk en als plaatselijke kerk?

Hans Burger

Hoofdspreker Missie.nu 2019

Margrietha Reinders

Hoofdspreker Missie.nu 2019

Ontmoeten: Gods Koninkrijk gebeurt

Tijdens Missie.nu 2019 maken wij ruimte voor deze vragen met mensen vanuit verschillende kerken in Nederland, met verdiepende lezingen, in gesprek met elkaar door middel van workshops met werkvormen die je ook in je plaatselijke gemeente kunt gebruiken.

In de ontmoeting wordt de ander een medemens. In de ontmoeting gebeurt Gods koninkrijk op een manier die wij niet van te voren kunnen bedenken.

Ochtendprogramma

 • 9.30 - 10.00

  Inloop, registratie, koffie&thee
 • 10.00 - 10.10

  Opening
  Oeds Blok en Ingeborg Janssen
 • 10.10 - 10.20

  Welkom in Missiecentrum De Wegwijzer te Almere
  Bert Noteboom
 • 10.20 - 10.30

  Introductie thema
  Oeds Blok en Ingeborg Janssen
 • 10.30 - 10.55

  Ontmoeten: mooi en bedreigend
  Jan Wolsheimer
 • 10.55 - 11.20

  Ontmoeten: mogelijk in Christus 1
  Hans Burger
 • 11.20 - 11.40

  Pauze
 • 11.40 - 12.05

  Ontmoeten: mogelijk in Christus 2
  Hans Burger
 • 12.05 - 12.30

  Ontmoeten: Gods Koninkrijk gebeurt
  Margrietha Reinders

 

- 3 plenaire lezingen -

- keuze uit 10 workshops -

- volop ruimte voor ontmoeting -

Middagprogramma

 • 12.30 - 13.30

  Lunchpauze
 • 13.30 - 14.30

  Workshop
  keuze uit 10 workshops
 • 14.30 - 14.50

  Pauze
 • 14.50 - 15.30

  Vervolg workshop
 • 15.30 - 16.00

  Plenaire afsluiting
  William den Boer
 • 16.00 - 17.00

  Ontmoeting met hapje en drankje

Christelijke gemeente en Missiecentrum De Wegwijzer in Almere

Workshops

1. Ontmoeten: verrijking van culturen

Dorottya Nagy

Deze workshop oefent je in het denken over culturen, voorbij aan hokjesdenken en vragen [over ethniciteit] als ‘waar kom je vandaan?’ Het wordt een oefening in ONT-moeten: het loslaten van vooronderstellingen ten aanzien van de ander. Zulke veronderstellingen komen we tegen in ons dagelijks leven en zijn altijd deel van ons christenzijn hier en nu.

Dorottya Nagy is missioloog-theoloog aan de Protestantse Theologische Universiteit in Amsterdam en houdt zich bezig met migratiedynamieken in Europa vandaag de dag. Ze is een van de oprichters van de Central and Eastern European Association for Mission Studies (CEEAMS) en zet zich in voor missiologisch-theologische vorming wereldwijd.

2. Ontmoeten: leren van mensen aan de rand

Margrietha Reinders

Veel kerken in Nederland lijken op elkaar: ze herbergen in grote lijnen hetzelfde soort mensen, in dezelfde leeftijdscategorie, met dezelfde denkbeelden, culturele en sociale achtergrond. Terwijl de wereld  om ons heen diverser wordt, blijft de kerk vaak zoals hij is. Het lijkt soms wel, alsof de kerk vooral voor 'kerkmensen' bedoeld  is. Klopt dat met de missionaire opdracht van het evangelie om juist 'de hele wereld' te bereiken? Hoe zouden we onze kerkgemeenschappen veelkleuriger kunnen maken door relaties te leggen met mensen die heel anders zijn dan wij?

Margrietha Reinders is 30 jaar dominee in Amsterdam. De laatste 10 jaar werkt ze vanuit de opdracht om nieuwe christelijke gemeenschappen te vormen in buurten waar geen kerk meer is. Ze doet dit door contact te maken met mensen aan de rand en buiten het bereik van christelijk geloof. Dat betekent dat er vaak nieuwe taal en toegankelijke vormen moeten worden uitgevonden. Een spannend missionair avontuur. 

3. Ontmoeten: Bekering tot de ander

Oeds Blok
Zending gaat over veranderen en... zelf veranderd worden! Deze workshop gaat in op hoe jij wordt gevormd als leerling van Jezus in de ontmoeting met de ander, die zo anders is dan jij. In de workshop onderzoek je wat het ontmoeten van de ander met jou doet en hoe de Heilige Geest hierbij mogelijk werkt in je leven. Vanuit Handelingen 10 verkennen we de 'bekering tot de ander' in het verhaal van Petrus en Cornelius en je oefent met de dynamiek van 'loslaten en uitspreken' in de interactie met de ander.
Oeds Blok heeft als pionier in Amersfoort Soesterkwartier het ontmoeten van de ander zelf ervaren als een 'tweede bekering'. Hij is theoloog, pionier, coach en docent. Hij is coach en coördinator gemeentestichting binnen de Unie van Baptistengemeenten en Urban Expression.

4. Ontmoeten: de moslim-naaste

Ida van de Braak

Onze naaste liefhebben als jezelf is een opdracht waar je je leven lang niet mee klaar komt. In deze workshop gaan we op zoek naar leefregels in het omgaan met onze moslim-naaste. Wat zijn de mogelijkheden om goede contacten op te bouwen en waar moeten we voor oppassen? 

Ida van de Braak woonde samen met man en kinderen op een boerderij in Barneveld. Vanaf 1972 verleenden zij onderdak aan Turkse gastarbeiders en hun gezinnen. Later deed ze de studie Turkse Talen en Culturen en gaf lessen Nederlands aan anderstaligen. Werd voorlichter en bruggenbouwer bij E&M in Amersfoort. 

5. Ontmoeten: de ander als onmisbare bron voor missionair leiderschap

Gert Jan Roest

In deze workshop ontdek je dat je als missionair leidinggevende geroepen bent om voorop te gaan in het luisteren naar anderen (en de context). Hoe kan je dieper luisteren naar je context? Hoe kan je rust vinden als je het zelf niet meer weet en worstelt met onzekerheden en twijfels die door het proces van kwetsbaar luisteren altijd opgeroepen worden?

Gert Jan Roest is jarenlang missionair leidinggevende geweest bij Via Nova Amsterdam. Hij is docent in de Master missionaire gemeente van de Theologische Universiteit te Kampen en missionair denker bij de Protestantse Kerk.

6. Ontmoeten: de eredienst als centrum van ontmoeting

Hans Riphagen

In deze workshop gaan we aan de slag rondom de vraag hoe je elkaar (als gemeenteleden onderling) en de ander (mensen buiten de kerk) ontmoet in de eredienst. Aan de hand van het begrip ‘multi-voiced worship’ (meerstemmige aanbidding) kijken we naar hoe je verschillende vormen en elementen in de dienst (getuigenissen, zang, gebed) kunt gebruiken om mensen en hun situaties zichtbaar te maken – te ontmoeten.

Hans Riphagen is betrokken bij het Baptistenseminarium en doceert daar o.a. liturgiek, waarin hij samen met studenten en voorgangers nadenkt over allerlei aspecten van christelijke aanbidding.

7. Ontmoeten: basis voor je leefregel

Ingeborg Janssen

In deze workshop ontdek je wat een Leefregel is en hoe je voor jezelf – of samen met anderen - tot een persoonlijke leefregel kunt komen. Onbewust leven we allemaal vanuit vaste patronen. Het omarmen van een Leefregel en daaruit leven, leert je leven uit liefde van en voor God, jezelf en je naaste en dat geeft rust en vrijheid.

Ingeborg Janssen woont in Stadsklooster Arnhem en leeft vanuit de Leefregel van beschikbaar en kwetsbaar zijn, deze leefregel doortrekt met vallen en opstaan haar dagelijks leven zowel thuis, in haar studie, monastieke leven en werk bij de Unie van Baptistengemeenten.

8. Ontmoeten: Gast in je eigen huis

Anita Pals-Eijkelenboom

In deze workshop zullen we samen zoeken naar hoe gastvrijheid ons leven kan verrijken, wat het kost, hoe je begint en alle messy tussenstukjes van deze prachtige en uitdagende opdracht van God. 


Anita Pals, wonend in Utrecht en al jaren aan het oefenen met gastvrijheid. Samen met mij man proberen we het mysterie uit te leven van dit citaat: 'let the guest come so the host will be healed'. We leren te ontvangen van onze vreemde gasten die anders zijn dan wij: Ongedocumenteerd, huwelijkscrisis, jeugdgevangenis, kort of lang verblijf, man of vrouw. Met uiteindelijk een grote gelijkmaker: mens zijn. 

9. Ontmoeten: kinderen en jongeren als inspiratiebron

Anko Oussoren

Geluiden die klinken zijn dat twintigers de kerk verlaten, jongeren shoppen en tieners geëntertaind willen worden maar niks willen leren. Zelfs kinderen zijn kritisch en moeilijk te motiveren. Maar je kunt er ook anders tegen aankijken. Twintigers verlangen naar een kerk waar ze thuis kunnen komen. Tieners hebben behoefte aan verantwoordelijkheid en gemeenschap. Kinderen zijn nieuwsgierig, leergierig en willen uitgedaagd worden. In deze workshop word je meegenomen in de leefwereld van jongeren. We gaan op zoek naar wat jongeren nodig hebben om actief betrokken te zijn.

Anko Oussoren woont in Hardinxveld-Giessendam en zet zich in voor jongeren binnen en buiten de kerk. Zijn passie ligt bij het jeugdwerk en het missionair gemeente-zijn. Hij werkt voor het Praktijkcentrum en heeft het verlangen om gemeenten toe te rusten vanuit de liefde van God.

10. Ontmoeten: lokaal gemeentezijn en missie in Almere

Bert Noteboom

In deze workshop ontdek je hoe we in Almere gemeentezijn, welke missie we met elkaar voor ogen hebben én hoe dit op strategische wijze vorm krijgt. We gaan concreet vanuit helikopterview brainstormen over jouw omgeving en de daar aanwezige netwerken die eenvoudig ingezet kunnen worden in de missie van de lokale gemeente.

Bert Noteboom (35) is als pastor/voorganger verbonden aan christelijke gemeente 'De Wegwijzer' en woonachtig samen met zijn vrouw Christa en hun 3 kinderen in het mooie stadsdeel Almere Haven. Al ruim 12,5 jaar is hij werkzaam in deze nog steeds sterk groeiende stad en daarnaast spreekt hij veel in het land.

Twee kerken. Eén missie.

MISSIE.NU is een initiatief van de ABC-gemeenten en de Unie van Baptistengemeenten in Nederland. Beide kerkgenootschappen vertegenwoordigen ongeveer 140 lokale gemeenschappen. CAMA Zending zendt zendelingen uit onder de minst bereikte volken en is als zendingsorganisatie actief betrokken bij MISSIE.NU. In 2019 is samenwerking gezocht met Weetwatjegelooft.nl, een kennisplatform voor de Bijbel, Geloven en Kerkzijn.

www.weetwatjegelooft.nl

Tickets

Wil je verzekerd zijn van een stoel of een plekje in een van de boeiende workshops? Boek dan snel je ticket en breng andere leiders, zoals voorgangers of oudsten uit je gemeente op de hoogte.
Prijs

De kosten voor een ticket bedragen € 65,- per persoon. Voor leden van de Unie van Baptistengemeenten en de ABC-gemeenten is er een kortingscode verkrijgbaar bij de secretaris van uw gemeente.

Je hebt nog zoveel tijd om je ticket te boeken:
Dagen
:
Uren
:
Minuten
:
Seconden
Icon made by pongsakornRed from www.flaticon.com
Reserveren

Contact

Vragen? Neem contact op via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Locatie

Missiecentrum De Wegwijzer
Makassarweg 80 Almere

Waarom missie.nu?

 • Inspirerende sprekers
 • Actuele thematiek
 • Voor voorgangers èn andere leiders
 • Praktisch en concreet
 • Handreikingen voor gesprek in eigen gemeente
Missie.nu is een gezamenljik initiatief van de Unie van Baptistengemeenten en de ABC Gemeenten in Nederland. Alle rechten zijn voorbehouden. Neem voor overnemen of plaatsing van teksten of andere materialen eerst contact op met de intiatiefnemers via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..
De gegevens die via deze website worden verstuurd zijn versteuteld. Uw opgave wordt verwerkt in een beveiligde cloudomgeving van Google. Vanzelfsprekend worden uw gegevens niet zonder expliciete toestemming gedeeld met derden. U heeft het recht om de bewaarde gegevens in te zien, te wijzigen of te laten verwijderen, zolang deze niet in strijd zijn met de andere geldende wetgeving. Hiervoor kunt u contact opnemen met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Deze website maakt gebruik van Google Analytics om de interactie tussen gebruikers en website te analyseren en verbeteren. Hierbij wordt uw IP-adres geanonimiseerd.